framtidstro

Så här ser framtidstro ut. Knappt hundra brätten uppmärkta och sorterade i datumordning. Känns bra.