hur blir man rik?

Jag vill bli rik. Alltså: tjäna pengar. Det börjar bli dags nu.

Därför sitter jag återigen med kalkylark och gissar.

För det första: hur mycket ska vi tjäna på odlingen? Om vi utgår från att vi lägger ungefär 500 timmar var och vill ha en lön motsvarande exempelvis en lärares? Hur mycket måste vi då sälja och vad är då kostnaden för vår arbetstid?

För det andra: Hur stor mark måste vi odla för att omstätta en viss summa? Förutsätter vi gårdsbutikspriser tycks det som att avkastningen mätt i pengar är 100-150 kronor per kvadratmeter. Sen är det bara att multiplicera.

För det tredje: Hur mycket kan vi sälja? Per vecka? Hur många veckor?

Nu ska vi pussla ihop de tre perspektiven och göra en plan.

tyst här

Här är det tyst. Först var det så eländigt med odlingen att jag inte ides skriva. Och sedan har jag inte hunnit. Vi har slaktat våra grisar. Städat överallt i en månad. Slängt en massa skräp. Och börjat jobba heltid igen.

Därför: slösa inte bort er tid här. Lyssna istället på den av undertecknad nyligen upptäckta Farmer to farmer podcast! Jag har strecklyssnat på de första trettio avsnitten. Chris Blanchard intervjuar mer eller mindre kända odlare. I avsnitt 36 gästar J.M. Fortier.  Han har skrivit den mycket lärorika boken the market gardener. Den har varit en av våra stora inspirationskällor och i intervjun utvecklar han mycket därifrån.

Avsnitt 17 borde vi lyssnat på för tre år sedan. Innan vi började. Greg Garbos talar om vikten av att inte försöka bygga och odla på samma gång.