Förnuft och snusförnuft

Den norske filosofen Arne Næss är en av mina stora inspirationskällor. I boken livsfilosofi diskuterar han förnuftet, eller rationaliteten. Han skiljer på egentligt förnuft och snusförnuft. Förnuftet är för honom det som leder oss till rätt beslut och visar vad som är förenligt med våra djupaste värderingar och känslor. Ett förnuft utan en känslomässigt klangbotten och utan tydliga värderingar blir ihåligt. Det blir vad Næss kallar snusförnuft – sådant som är förnuftigt bara i ett mycket snävt perspektiv, men oförnuftigt sett i ett bredare, värdeperspektiv.

Låt mig exemplifiera. Den svenska grisnäringen upplever sig ha problem. Svensk djurskyddslagstiftning är hårdare än i vissa andra länder och det sägs göra att de svenska bönderna har svårt att konkurrera. Det fick förre statsministern att vilja lätta på kraven.  Det låter nästan som en djurskyddsåtgärd att lätta på regelverket. Om vi inte räddar den svenska produktionen genom sänkta krav kommer den ju ersättas med utländsk med ännu lägre krav. Men det är ett exempel på Næss snusförnuft. För det är inte förenligt med våra djupare värderingar att plåga djuren mer än nödvändigt.

 

En reaktion på ”Förnuft och snusförnuft

  1. Bra skrivit! Det är så sjukt frustrerande att det alltid måste mätas i pengar, man kan inte ta mer än man ger, speciellt inte när det handlar om liv… Dessutom så lägger vi väldigt lite pengar på mat i förhållande till hur rika vi är i Sverige.

Kommentarer inaktiverade.