Boktipset:Year-round vegtable gardener

Det finns en hel drös böcker om odling i kallt klimat. Framöver tänker jag tips om några av mina favoriter.

Först ut är Niki Jabbours “the year-round-vegetable gardener”. Niki bor och verkar i närheten av Halifax på  Kanadas sydostkust. Vad jag förstår innebär det att hennes klimat liknar mitt om man ser till temperatur (om än mina vintrar är något bistrare). Halifax ligger på 44 breddgraden, Tvärålund på 63 grader norr. Det gäller att hålla i minnet att solförhållandena vintertid är till Nikis fördel. För hon får det att se enkelt ut. På gott och ont.

Bokens första del handlar om metoder för att förlänga odlingssässongen. Niki berättar om  odlingstunnlars, växthus, drivbänkars och fiberdukens för- och nackdelar. Ett kapitel handlar om intensivodling och ett annat om trädgårdplanering. Det är ambitiöst och genomarbetat. Bildmaterialet är av högkvalitet. Men det är ändå litet nytt.

Den största behållningen står istället bokens andra del för, där Niki presenterar 43 grönsaker. För varje växtslag finns  en tydlig figur som indikerar hur många veckor innan sista frosten det är lämpligt att förkultivera, så i drivbänk eller så på friland. På samma sätt visas hur man planerar för vinterskörd i förhållande till första höstfrosten. Det är förstås inte anpassat till västerbottniska förhållanden (den boken återstår ännu att skriva!) men har ändå varit ett gott stöd när jag planerat årets sådd.

Boken är lättläst, väldisponerad och med illustrativa bilder. Har man ambition att förlänga säsongen har Year-round vegetable gardener  en självklar plats i bokhyllan.

Och just ja, Niki har en blogg.