Snöns energibalans

Så här i vårvintertider funderar man gärna på snösmältning. Det har åtminstone jag gjort sista tiden. Det finns mycket att läsa om snöns fyisk för den som är intresserad.

Under vintern byggs snötäcket upp och snön har en isolerande funktion. En meter snö (λ≈0,15Wm-1K-1) motsvarar 25 cm mineralull. (λ≈0,03Wm-1K-1) och det är man förstås glad för under vintern då man vill minska värmeförlusterna från marken.

När våren kommer är det inte lika självklart att snön är till vår hjälp. Snö är som bekant vit. Vit därför att den reflekterar mycket ljus. Jord däremot är svart, för att den absorberar ljus. Man talat om albedo som ett mått på hur mycket av solenergin som överförs som värme till marken och hur mycket som reflekteras tillbaka ut mot himlen. Nu under våren är det uppenbart när man ser hur snön smälter fort kring stenar, som ju absorberar solvärmen, medan den ligger till synes opåverkad på åkrar och gräsmattor. Nyfallen snö reflekterar uppemot 95% av den infallande solenergin medan bar jord enbart reflekterar mellan 5% och 40% beroende på jordart och hur fuktig den är.

Lönar det sig att skotta bort snön från trädgårdslanden för att värma jorden tidigare? Jag vet inte. Rimligen finns en tidpunkt på våren då ett (svart) snöbefriat land absorberar så mycket värme på dagen att det uppväger den bristande isoleringen på natten. När den dagen infaller går förstås inte att säga i förväg då den beror på vädret. Likväl vore det intressant om någon kunde göra en mer exakt precisering av vilka villkor som skall vara uppfyllda.

Nedanstående bild är ett försök från min sida att sammanfatta de energiflöden som påverkar marken under snösmältningen.

 

Huruvida snön ska smälta avgörs av den totala energibalansen. Är den positiv värms snön upp och smälter. Är den negativ kyls snön ner (och i förlängningen marken under den). Det är alls inte bara lufttemperaturen som styr snötäcket – vid kraftig solinstrålning kan snön smälta vid temperaturer under 0°C.

Ska man då nödvändigt bli av med snön fortast möjligt. Orkar man inte skotta eller vill undvika packa snön och jorden kan man göra som jag gjorde idag: släng ut aska. Askan, som är svart, minskar snöns albedo så att snön tar tillvara mer av den solenergi som träffar den på dagen. Istället för aska kan man givetvis använda något annat mörkt material som jord, kompost eller sand. Tänk bara på att det tillslut hamnar i landet så tösalt är givetvis uteslutet.

Är det meningsfullt att kämpa för att smälta snön någon futtig vecka tidigare? Troligen inte. Naturen borde väl få ha sin gång. Men ute ligger snön djup och jag är otålig.

 

2 reaktioner på ”Snöns energibalans

  1. Jag tänker spontant på engelska växthus.
    De bygger ju fast dem på väggen på huset, ungefär som en inglasad veranda. Lite isolering och en frostvakt så skulle du nog kunna odla hela året. Fast det kostar ju en krona eller två att bygga och sedan att hålla någon form av temperatur över nollan…

    Fast drömma kan man ju alltid göra säger hon med stenlagd uteplats 🙂

Kommentarer inaktiverade.