Frösåningsmaskinen "Jalco"

Här står jag och poserar med min nya frösåningsmaskin. Den hittade jag på returmarknaden igår. Jag har aldrig sett modellen förut (om någon har använt något liknande – säg till!). I brist på annat har jag varit ute och sått couscous i hönsgården. Hör och häpna, den skär en fin skåra och placerar coucous med någon centimeters avstånd i densamma.

Tack och lov finns bruksanvisningen klistrad direkt på hantaget. Här kommer den i sin helhet.

Bruksanvisning

Frösåningsmaskinen “Jalco”

  1. Maskinen föres för hand
  2. Skaftet är behållaren för fröet.
  3. Utsädesmängden regleras med en ställbar skena, vari finnes en rad olika hål för fröernas utmatning allt efter deras storlek.
  4. Myllningsdjupet regleras med en mellan skivorna befintlig tratt och fröledare , vilken skjutes uppåt eller nedåt, allt eftersom man önskar låg eller djup myllning.
  5. Vid ändring av ställskenans läge, måste tillses, att borsten ej in klämmes mellan denna och matarhålet.
  6. Vid sådd av betfrö eller sädesslag måste ställskenan helt och hållet borttagas.
  7. Före och efter sådden drages en vält över drillarna eller raderna.