Den som spar han har.

Jag har med alla till buds stående medel försökt utrota gräsmattan. Jag har låtit grannens traktor plöja, jag har släpt hönsen lös, jag har kvävt den med wellpapp och halm. Mycket är borta, men lite återstår ännu av gräsmattan. Det har jag klippt nu och lagt i svarta sopsäckar. Jag pressar ur så mycket luft som möjligt, trär en extra plastpåse över för säkerhets skull och ställer det i skuggan bakom hönshuset.

Nästa vår är gräset fortfarande grönt och fint. Det blir perfekt täckmaterial i de tidiga sådderna, långt innan våren hunnit producera något grönt att tala om.