Boktipset: How to grow more vegetables…

Nu är det snart vinter och tid att börja läsa igen. Till exempel den här boken.

Boken handlar om biointensiv odling. Det är en odlingsmetod som utvecklats av Alan Chadwick och Ecology Action. Den har sina rötter i Fransk intensivodling och biodynamisk odling.

Bokens stora styrka är att hållbarhetsbegreppet verkligen tas på allvar: Om en odling skall vara långsiktigt hållbar krävs att jordens bördighet består eller förbättras. Komposten får en mycket framträdande plats i odlingssystemet och att odla kompostmaterial blir en uppgift lika viktig som att odla själva maten. Därför läggs i biointensiv odling stor vikt vid grödor som både ger kalorier att äta och kol att kompostera. Till dem hör sädesslagen och bondbönor. Enligt boken ska 60% av odlingsytan upptas av dessa växtslag. 30% ska upptas av grödor som ger maximal kaloriavkastning per ytenhet, som potatis. De sista 10% av marken används för övriga växter som bladväxter – sådant vi odlar främst för smakens och variationens skull.

Förutom komposten läggs stor vikt vid djupgrävning och boken har en hel katalog av grävtekniker (The Initial dobule-dig process, The initial double-dig process (for compacted soils), Basic ongoing double dig, complete texturizing double-dig, u-bar dig).

Tyvärr, och som vanligt, är boken skriven för ett annat klimat än Västerbottens. Sådatum och ytbehov behöver anpassas till vår situation. Trots det är boken läsvärd – inte minst för helhetsperspektivet på hållbarhet.